Zoeken

<< Vorige - Volgende >>


WEEDAZOL SL 5 LITER


Artikelcode: EXPORTWEEDAZOL SL  5 LITER
Erkenningsnummer: 5151P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 240 g/l amitrol (21,5%), 215 g/l ammoniumthiocyanaat (19,2%)
SL (Met water mengbaar concentraat) 

Totaalherbicide met nawerking voor onbeteelde terreinen en voor de fruitteelt. 
Weedazol SL bestrijdt zowel grasachtige als breedbladige onkruiden.
Naast éénjarige onkruiden worden ook doorlevende onkruiden zoals kweek, distel, paardestaart en weegbree goed bestreden.
Weedazol SL wordt bij voorkeur toegepast na de herneming van de groei, op onkruiden die nog niet sterk ontwikkeld zijn.

Weedazol SL wordt opgenomen door alle groene plantdelen, zoals bladeren en stengels.
De opname gebeurt door diffusie en dit, onafhankelijk van de weersomstandigheden.
Een hoge luchtvochtigheid bevordert de opname.
Weedazol SL belet de vorming van bladgroen, waardoor de onkruiden witkleuren en langzaam afsterven.

Gebruik en Toepassingen:
Dosis: 15 l/ha, 1 toepassing
Toepassingsstadium: oktober-februari

Was alle beschermende kleding na gebruik.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond het oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

De behandelde grond mag slechts na het verstrijken van een periode van minstens 8 maanden na de laatste behandeling opnieuw in cultuur gebracht worden.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Lees vóór gebruik altijd het volledige etiket!

Productinformatie is louter informatief.
Weedazol SL mag sinds 30/09/2016 niet meer worden vehandeld en zit sindsdien in de opgebruikregeling.
Tot 30/09/2017 mag de eindverbruiker Weedazol SL gebruiken, na die datum is de erkenningcompleet  vervallen.
ERKENNING IS VERVALLEN

Aantal