Zoeken

<< Vorige - Volgende >>


TOPSIN M 500 SC 5 LITER


Artikelcode: 7057P/B-5LTRTOPSIN M 500 SC  5 LITER
Erkenningsnummer: 7057P/B
Samenstelling: 500 g/l thiofanaat-methyl
SC (Suspensie concentraat)
Bestemd voor: Beroepsgebruik
 
Veelzijdig systemisch fungicide te gebruiken in teelten van:
- appelbomen en perenbomen ter bestrijding van gloeosporiumrot/vruchtrot, kanker, neusrot; 
- aardbeien ter bestrijding van verwelkingsziekte; 
- aubergine (onder bescherming) en meloen (onder bescherming) ter bestrijding van grauwe schimmel en sclerotiënrot (sclerotinia); 
- drooggeoogste stamslabonen ter bestrijding van grauwe schimmel, brandvlekkenziekte/vlekziekte, sclerotiënrot; 
- prei ter bestrijding van fusarium-vlekkenziekte; 
- tarwe, haver, triticale, spelt, rogge en gerst ter bestrijding van oogvlekkenziekte; 
- sierplanten ter bestrijding van fusarium, wortelziekten, oortjesziekte (azalea). 

Gebruik en Toepassingen:
Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op roofmijten (Typhlodromus pyri) en gaas-vliegen (Chrysoperia carnea).

De soorten en variëteiten van sierplanten die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich bij de erkenningshouder op de hoogte te stellen van de mogelijke mengbaarheid met producten op basis van de op het etiket vermelde werkzame stoffen.
De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Lees voor gebruik altijd het volledige etiket!
€ 139.00

Aantal