Zoeken

<< Vorige - Volgende >>


ROUNDUP ULTRA 5 LITER


Artikelcode: 8504P/B-5LTRROUNDUP ULTRA  5 LITER
Erkenningsnummer: 8504P/B
Voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 360 g/l glyfosaat
SL (Met water mengbaar concentraat)


Totaalherbicide te gebruiken op onbeteelde terreinen, in teelten van tarwe gerst, spelt, triticale, haver, rogge, voedererwt, stamslaboon, vicia boon, in waters, in teelten van kerstsparren, op gazons, grasvelden, weiland.

Herbicide te gebruiken: 
  • op onbeteelde terreinen ter bestrijding van kweekgras en zuring, weegbree, basterdwederik, bijvoet, varens, distels, samengesteld-bloemigen, brandnetels, braamstruiken en boterbloem, bereklauw, akkermelkdistel, akkerwinde en klein hoofdblad, duizendknoop en paardestaart, stronken en struiken
  • in teelten van tarwe gerst, spelt, triticale, haver, rogge, voedererwt, stamslaboon, vicia boon ter bestrijding van distels, kweekgras, aardaker in ontwikkelde vegetatie
  • in waters ter bestrijding van biesgras, riet, zegge, lisdodde, veenwortel, waterplanten
  • in teelten van kerstsparren ter bestrijding van kweekgras, brandnetels, distels, varens
  • op gazons, grasvelden, weiland voor het doodspuiten en ter vernieuwing

Gebruik en Toepassingen:
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op Aphidius rhopalosiphi, Typhlodromus pyri, Poecilus cupreus en Pardosa spp.

Het product mag niet worden gebruikt op gewassen voor zaaizaadproductie of brouwgerst, aangezien dit de kieming kan belemmeren.

Algemene opmerking:
Er bestaat een zekere incompatibiliteit, gepaard gaande met een verminderde doeltreffendheid, als herbiciden met een lange werking samen met middelen op basis van glyfosaat gebruikt worden. Daarom wordt aangeraden 1 week te wachten na toepassing van glyfosaat alvorens deze herbiciden toe te passen.

Lees voor gebruik het volledige etiket!
€ 110.00

Aantal