Zoeken

<< Vorige - Volgende >>


PANIC FREE GARDEN 300 ML


Artikelcode: 10186G/B-300ML Z.F.


Erkenningsnummer: 10186G/B
Samenstelling: 360 g/l glyfosaat
SL (Met water mengbaar concentraat)
Bestemd voor: Amateurgebruik (zonder fytolicentie)

Voor het bestrijden van onkruiden, varens, tweezaadlobbige onkruiden(eenjarige en doorlevende), houtige planten en stronken.

Grasland, weiland, gazon, grasveld:
Dosis voor het bestrijden van onkruiden en het afdoden van de graszode: 60 ml/100 m²

(Niet) Verharde permanent onbeteelde terreinen:
* varens: 60 ml/100 m² 
* onkruiden: 20 ml/100 m² op nieuwe kieming. 40 ml/100 m² als de planten sterk ontwikkeld zijn, of tegen kweekgras of zuring. 
* tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende): 60 ml/100 m² tegen onder andere distels, bijvoet, samengesteldbloemige onkruiden, brandnetels, weegbree, kruipende boterbloem, basterdwederik, wilgeroosje  
* houtige planten: 60 ml/5 l water/100 m², aanstrijken of spuiten tot afvloeiing tegen onder andere braamstuiken
* stronken: 1 l/5 l mengeling, aanstrijken, tegen hergroei van boomstronk en struiken

Alle teelten:
Behandelen 7 dagen voor het planten of zaaien ofwel een gelokaliseerde behandeling uitvoeren zonder de gewassen te raken.
* varens: 60 ml/100 m² 
* onkruiden: 20 ml/100 m² op nieuwe kieming. 40 ml/100 m² als de planten sterk ontwikkeld zijn, of tegen kweekgras of zuring. 
* tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende): 60 ml/100 m² tegen onder andere distels, bijvoet, samengesteldbloemige onkruiden, brandnetels, weegbree, kruipende boterbloem, basterdwederik, wilgeroosje  
* houtige planten: 60 ml/5 l water/100 m², aanstrijken of spuiten tot afvloeiing tegen onder andere braamstuiken
* stronken: 1 l/5 l mengeling, aanstrijken, tegen hergroei van boomstronk en struiken

Houd rekening met de veiligheidstermijn en houd 10 m afstand van oppervlaktewaters.

Glyfosaat is een systemisch bladherbicide. Het product wordt getransporteerd in de volledige plant, in het bijzonder tot in de wortels, en zorgt voor de vernietiging van zowel bovengrondse als ondergrondse delen van de bespoten planten. Het werkt in op ontwikkelde planten en het wordt geabsorbeerd door de bladeren en groene stengels. Daarom moet overwaaien te allen tijde vermeden worden; in het bijzonder de bladeren, takken en onverhoute bast van planten die men wil houden niet raken. Het product werkt niet wanneer het wordt toegepast op de grond en het verhindert de kieming van zaden niet. Het is dus niet zinvol het product preventief toe te passen op een oppervlak zonder onkruiden.

Lees vóór gebruik het volledige etiket en de productinformatie!

Het koninklijk besluit van 16 september 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en met als doel het verbod op een aantal herbiciden voor niet-professioneel gebruik werd op 26/09/2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Vanaf 06/10/2018 zijn de verkoop én het gebruik van Panic Free Garden (10186G/B) verboden voor professionele en niet-professionele gebruikers.
ERKENNING IS VERVALLEN; GEEN VERKOOP MEER

Aantal