Zoeken

<< Vorige - Volgende >>


GENOXONE GARDEN 240 ML


Artikelcode: 9950G/B-240MLGENOXONE GARDEN 240 ML
Erkenningsnummer: 9950G/B
Samenstelling: 103,6 g/l triclopyr, 93 g/l 2,4 D 
EC (Emulgeerbaar concentraat) 
Bestemd voor: Amateurgebruik  (zonder fytolicentie)

Herbicide met een systemische werking, tegen moeilijke onkruiden.
Bestrijdt breedbladige onkruiden en houtige planten, maar laat het gras ongemoeid.
Zelfs de moeilijke onkruiden worden bestreden: zoals netels, distels bramen, paardestaart .....

Gebruik en Toepassingen:

 • (Niet) verharde permanent onbeteelde terreinen, grasvelden, gazons en alle teelten
  Dosis: 6 ml/0,5 liter water/10 m²; 1-2 toepassingen per jaar, plaatselijke toepassing.
  Plant per plant behandelen met een druksproeier op een afstand van 50 cm van het onkruid. Vernevelen op de bladeren van het onkruid om te vermijden dat het product van de bladeren afdruipt.
  Toepassingsmoment: in de lente
 • Voor stronkendevitalisatie
  Dosis: concentratie van 50%, door insmeren van de pas geknotte stronken.

Belangrijk: 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

De activiteit wordt bevorderd door voor de fotosynthese gunstige weersomstandigheden (temperatuur en licht).

Dit product bevat fytohormonen en moet afzonderlijk bewaard worden in een lokaal met een goede verluchting, daar de dampen van deze middelen in kunnen werken op andere stoffen, en zodoende schade veroorzaken aan de teelten. Gelet op de grote gevoeligheid van sommige gewassen voor dit middel moet bijzondere aandacht besteed worden aan het vermijden van schade aan naburige teelten.

Dit product bevat 2,4D en kan dus een allergische reactie veroorzaken.

Lees voor gebruik altijd het volledige etiket!
€ 19.20

Aantal