Zoeken

<< Vorige - Volgende >>


GENOXONE GARDEN 240 ML


Artikelcode: 9950G/B-240ML Z.F.


Erkenningsnummer: 9950G/B
Samenstelling: 103,6 g/l triclopyr, 93 g/l 2,4 D 
EC (Emulgeerbaar concentraat) 
Bestemd voor: Amateurgebruik  (zonder fytolicentie)

Herbicide met een systemische werking, tegen moeilijke onkruiden.
Bestrijdt breedbladige onkruiden en houtige planten, maar laat het gras ongemoeid.
Zelfs de moeilijke onkruiden worden bestreden: zoals netels, distels bramen, paardestaart .....

Gebruik en Toepassingen:

(Niet) verharde permanent onbeteelde terreinen, grasvelden, gazons en alle teelten
Dosis: 6 ml/0,5 liter water/10 m²; 1-2 toepassingen per jaar, plaatselijke toepassing.
Plant per plant behandelen met een druksproeier op een afstand van 50 cm van het onkruid. Vernevelen op de bladeren van het onkruid om te vermijden dat het product van de bladeren afdruipt.
Toepassingsmoment: in de lente
Voor stronkendevitalisatie
Dosis: concentratie van 50%, door insmeren van de pas geknotte stronken.

Belangrijk: 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

De activiteit wordt bevorderd door voor de fotosynthese gunstige weersomstandigheden (temperatuur en licht).

Dit product bevat fytohormonen en moet afzonderlijk bewaard worden in een lokaal met een goede verluchting, daar de dampen van deze middelen in kunnen werken op andere stoffen, en zodoende schade veroorzaken aan de teelten. Gelet op de grote gevoeligheid van sommige gewassen voor dit middel moet bijzondere aandacht besteed worden aan het vermijden van schade aan naburige teelten.

Dit product bevat 2,4D en kan dus een allergische reactie veroorzaken.

Lees voor gebruik altijd het volledige etiket!

Het koninklijk besluit van 16 september 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en met als doel het verbod op een aantal herbiciden voor niet-professioneel gebruik werd op 26/09/2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voor selectieve herbiciden, die onder het verbod vallen, zal de verkoop vanaf 31/12/2018 verboden zijn, maar deze mogen nog gebruikt worden door particulieren tot 31/12/2019.
ONZE VOORRAAD IS OP

Aantal