Zoeken

<< Vorige - Volgende >>


GENOXONE 3 LITER


Artikelcode: 9497P/B-3LTR


Erkenningsnummer: 9497P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik 
Samenstelling: 103,6 g/l triclopyr, 93 g/l 2,4 D 
EC (Emulgeerbaar concentraat) 

Herbicide met een systemische werking, tegen moeilijke onkruiden.
Bestrijdt breedbladige onkruiden en houtige planten, maar laat het gras ongemoeid.
Zelfs de moeilijke onkruiden worden bestreden: zoals netels, distels bramen, paardestaart .....

Gebruik en Toepassingen:
Een plaatselijke toepassing met Genoxone is soms nodig om de vuile hoeken en randen van uw veld op te ruimen. Of om de hardnekkige onkruiden dieper in uw veld te bestrijden.
Genoxone verlost u van beide problemen: houtachtigen en hardnekkigen; maar is selectief voor grassen!
Werkt zeer doeltreffend tegen houtige planten, dicotylen en paardestaart. Maximaal 1 toepassing per jaar; bij voorkeur in de lente.

·  (Niet verharde) permanent onbeteelde terreinen, grasland-weiland, gazons-grasvelden en alle teelten
    Dosis: 1,25 l/100 liter water; 1 toepassing per jaar; bij voorkeur in de lente.

·  Voor stronkendevitalisatie bij sierbomen en -heesters
    Dosis: concentratie van 50%, door insmeren van de pas geknotte stronken.

Belangrijk: 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

De activiteit wordt bevorderd door voor de fotosynthese gunstige weersomstandigheden (temperatuur en licht).

Dit product bevat fytohormonen en moet afzonderlijk bewaard worden in een lokaal met een goede verluchting, daar de dampen van deze middelen in kunnen werken op andere stoffen, en zodoende schade veroorzaken aan de teelten. Gelet op de grote gevoeligheid van sommige gewassen voor dit middel moet bijzondere aandacht besteed worden aan het vermijden van schade aan naburige teelten. Dit product mag daarom ook niet worden verneveld. Het is bovendien aangeraden het spuittoestel na gebruik goed te spoelen met water.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Lees voor gebruik altijd het volledige etiket!
PRIJS OP AANVRAAG

Aantal