Zoeken

<< Vorige - Volgende >>


FUBOL GOLD 10 KILO


Artikelcode: 9475P/B-10KGFUBOL GOLD  10 KILO
Erkenningsnummer: 9475P/B
Bevat: 64% Mancozeb, 3,88% Metalaxyl-M
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Bestemd voor: Beroepsgebruik

Deze fungicide heeft zowel een contact- als een systemische werking.
Het product verzekert een goede preventieve en curatieve werking en is regenvast.
Erkend voor de bestrijding van valwe meeldauw, witte roest, blauwe schimmel, phytophthora, blad- en takphutophthora.

Erkende fungicide voor de volgende teelten:
schorseneren, knoflook, uien, sjalot, bloemkool (witte en groene), spruitkool, slasoorten, peterselie, aardappelen en tabak.

Gebruik en Toepassingen:
Product is bestemd voor beroepsgebruik.

Afhankelijk van de teelt een gebruiksdosering van 2 à 2,5 kg per hectare.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Was alle beschermende kledij na gebruik.
Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlakte-water niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen.

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassingen van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten 

Lees voor gebruik het volledige etiket!
€ 285.00

Aantal