Zoeken

<< Vorige - Volgende >>


DURSBAN 480 5 LITER


Artikelcode: 8195P/B-5LTRDURSBAN 480  5 LITER
Erkenningsnummer: 8195P/B
Samenstelling: 480 g/l chloorpyrifos
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Klasse: B

Insecticide voor de bestrijding van de koolvlieg in koolgewassen.

Zie ook de vergelijkbare producten:
  • Destroyer 480 EC
  • Cyren 4E
  • Pychlorex 480 EC

Gebruik en Toepassingen:
Vermelding van speciale voorzorgsmaatregelen om vervuiling van het oppervlaktewater met de lege verpakkingen of de behandelingsresten te voorkomen.

Dosis: 100 ml van een verdunning van 15-20 ml product per 10 liter water, door aangieten aan de voet van de plant.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Lees voor gebruik altijd het volledige etiket!


De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen DESTROYER 480 EC (9364P/B, 480 g/l chloorpyrifos) en DURSBAN 480 (8195P/B, 480 g/l chloorpyrifos) zijn ingetrokken ten gevolge van het niet ondersteunen van de dossiers voor de aanvragen voor her-erkenning.

Het op de markt brengen en de opslag van deze middelen door de toelatingshouder is toegelaten tot 31/03/2018.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/09/2018.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 30/09/2019.


Dit product zit nu in de opgebruiktermijn.
Als vervangend product kunnen wij u nog Merit Turf (10145P/B) en/of Pychlorex 5G (8353P/B) aanbieden
ERKENNING IS VERVALLEN; OPGEBRUIKREGELING

Aantal