Zoeken

<< Vorige - Volgende >>


CYREN 4E 5 LITER


Artikelcode: 8826P/B-5LTRCYREN 4E  5 LITER
Erkenningsnummer: 8826P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 480 g/l chloorpyrifos
EC (Emulgeerbaar Concentraat)

Insecticide voor de bestrijding van de koolvlieg in koolgewassen.

Is vergelijkbaar met de werking van de producten Dursban 480EC, Destroyer 480EC en Pychlorex 480EC.

Gebruik en Toepassingen:
Vermelding van speciale voorzorgsmaatregelen om vervuiling van het oppervlaktewater met de lege verpakkingen of de behandelingsresten te voorkomen.

Dosis: 100 ml van een verdunning van 15-20 ml product per 10 liter water, door aangieten aan de voet van de plant.
Veiligheidstermijn: 42 dagen

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Lees vóór gebruik het volledige etiket!

Vrijwillige intrekking van de toelating van CYREN 4E
De toelating van dit gewasbeschermingsmiddel wordt ingetrokken op de vraag van de toelatingshouder. 

Het bewaren en het op de markt brengen door de toelatingshouder is nog toegelaten tot 31/07/2018 (= einde productie).
Het bewaren en het op de markt brengen door derden is nog toegelaten tot 31/01/2019 (= einde verkoop).
Het gebruik is nog toegelaten tot 31/01/2020 (= einde gebruik).

ERKENNING GAAT VERVALLEN; ONZE VOORRAAD IS OP

Aantal