Zoeken

<< Vorige - Volgende >>


CYREN 4E 5 LITER


Artikelcode: 8826P/B-5LTRCYREN 4E  5 LITER
Erkenningsnummer: 8826P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 480 g/l chloorpyrifos
EC (Emulgeerbaar Concentraat)

Insecticide voor de bestrijding van de koolvlieg in koolgewassen.

Is vergelijkbaar met de werking van de producten Dursban 480EC, Destroyer 480EC en Pychlorex 480EC.

Gebruik en Toepassingen:
Vermelding van speciale voorzorgsmaatregelen om vervuiling van het oppervlaktewater met de lege verpakkingen of de behandelingsresten te voorkomen.

Dosis: 100 ml van een verdunning van 15-20 ml product per 10 liter water, door aangieten aan de voet van de plant.
Veiligheidstermijn: 42 dagen

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Lees vóór gebruik het volledige etiket!

Vrijwillige intrekking van de toelating van CYREN 4E
De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen CYREN 4E, DESTROYER 480 EC (9364P/B, 480 g/l chloorpyrifos) en DURSBAN 480 (8195P/B, 480 g/l chloorpyrifos) zijn ingetrokken ten gevolge van het niet ondersteunen van de dossiers voor de aanvragen voor her-erkenning.

De op de markt aanwezige voorraden mochten door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/09/2018.
Het gebruiken door de eindverbruiker is nog toegelaten tot 30/09/2019.
ERKENNING IS VERVALLEN; OPGEBRUIKREGELING

Aantal