Zoeken

<< Vorige - Volgende >>


BUTISAN GARDEN 100 ML


Artikelcode: 10166G/B-100ML


Erkenningsnummer: 10166G/B
Samenstelling: 500 g/l metazachloor
SC (Suspensie concentraat)
Voor: Amateurgebruik (zonder fytolicentie)

Selectief herbicide tegen eenjarige tweezaadlobbige - en grasachtige onkruiden in teelten van: fruitbomen en -struiken, koolraap, raap (stoppelraap, meiraap), broccoli, bloemkool (witte en groene), spruitkool, sluitkool (kabuiskool), savooikool (groene kool), Chinese kool en paksoi, koolrabi (koolraap-boven-de-grond), prei, aardappelen, winterkoolzaad, voederkool/mergkool, boomkwekerij.

Gebruik en Toepassingen:
Bevat metazachloor. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voor de gedetailleerde beschrijving  van dosering, behandeling en veiligheidstermijnen verwijzen wij u naar het etiket op het flacon.

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

Lees voor gebruik altijd het volledige etiket en de productinformatie!

Het koninklijk besluit van 16 september 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en met als doel het verbod op een aantal herbiciden voor niet-professioneel gebruik werd op 26/09/2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voor selectieve herbiciden, die onder het verbod vallen, zal de verkoop vanaf 31/12/2018 verboden zijn, maar deze mogen nog gebruikt worden door particulieren tot 31/12/2019.
€ 16.96

Aantal