Zoeken

<< Vorige - Volgende >>


BOFIX 5 LITER


Artikelcode: 8171P/B-5LTRBOFIX  5 LITER
Erkenningsnummer: 8171P/B
Samenstelling: 200 g/l MCPA, 40 g/l fluroxypyr, 20 g/l clopyralid
EW (Emulsie, olie in water)
Bestemd voor: Beroepsgebruik

Selectief herbicide tegen breedbladigen in graangewassen, weiden, gazons en braakland.
N.B.: Boterbloemen worden niet volledig bestreden.

Gebruik en Toepassingen:
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

De activiteit wordt bevorderd door voor de fotosynthese gunstige weersomstandigheden (temperatuur en licht).

Dit product bevat fyto-hormonen en moet afzonderlijk bewaard worden in een lokaal met een goede verluchting, daar de dampen van deze middelen in kunnen werken op andere stoffen, en zodoende schade veroorzaken aan de teelten. Gelet op de grote gevoeligheid van sommige gewassen voor dit middel moet bijzondere aandacht besteed worden aan het vermijden van schade aan naburige teelten. Dit product mag daarom ook niet worden verneveld. Het is bovendien aangeraden het spuittoestel na gebruik goed te spoelen met water. 

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich bij de erkenningshouder op de hoogte te stellen van de mogelijke mengbaarheid met producten op basis van de op het etiket vermelde werkzame stoffen.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Dosering: 40-60 ml/100m²
Oplossen in 2-4 liter water/100m²

Toepassing: In de lente, voor het verschijnen van de bloeiwijze van samengesteldbloemige onkruiden en zurIngsoorten.
Bestrijding van klavers.

Lees voor gebruik altijd het volledige etiket!
€ 99.00

Aantal