Zoeken

Belgische Particulier


De producten die hier genoemd worden zijn bedoeld voor de Belgische gebruikers die niet in het bezit zijn van een fytolicentie

ARIONEX GARDEN    800 + 200 GRAMErkenningsnummer: 10194G/B
Bevat: 6% metaldehyde
GB (Lokmiddel in korrelvorm)
Voor: Amateurgebruik (zonder fytolicentie)

Gekende en betrouwbare korrel tegen naaktslakken. Sterke prijs-kwaliteitsverhouding. Doeltreffendheid en resultaatgerichtheid doorheen de jaren bewezen. Handige strooibus met doseerdop en kindveilige sluiting.


€ 12.50Aantal  BELGA MUIS    250 GRAMToelatingsnummer: 998B
Samenstelling: 0,005% difenacoum
Lokmiddel op graanbasis
Biocide

Belga Muis is een rodenticide dat geschikt is voor niet-landbouwkundig gebruik tegen muizen. Het bestaat uit een mengeling van geplette granen en de werkzame stof difenacoum.


€ 6.20Aantal  BELGA RAT    10 x 100 GRAMToelatingsnummer: 9307B
Samenstelling: 0,005% difenacoum
Lokmiddel op graanbasis (gebruiksklaar)
Biocide

Belga Muis is een rodenticide dat geschikt is voor niet-landbouwkundig gebruik tegen muizen. Het bestaat uit een mengeling van geplette granen en de werkzame stof difenacoum.


€ 11.49Aantal  BUTISAN GARDEN    100 MLErkenningsnummer: 10166G/B
Samenstelling: 500 g/l metazachloor
SC (Suspensie concentraat)
Voor: Amateurgebruik (zonder fytolicentie)

Selectief herbicide tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden en grasachtige onkruiden.

Het koninklijk besluit van 16 september 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en met als doel het verbod op een aantal herbiciden voor niet-professioneel gebruik werd op 26/09/2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voor selectieve herbiciden, die onder het verbod vallen, zal de verkoop vanaf 31/12/2018 verboden zijn, maar deze mogen nog gebruikt worden door particulieren tot 31/12/2019.


€ 16.96Aantal  CUPREX GARDEN 40 X 10 GRAM

CUPREX GARDEN    40 X 10 GRAMErkenningsnummer: 10130G/B
Bevat: 50% koperoxychloride
WG (Water Dispergeerbaar Granulaat)
Voor: Amateurgebruik (zonder fytolicentie)

Fungicide ter bestrijding van meerdere ziekten en te gebruiken in diverse gewassen

Indien u meerdere flacons afneemt geven wij een staffelkorting:
 *  vanaf 12 flacons is de prijs per flacon 15,25€ (excl. 12% BTW)  korting van 24%


€ 20.09


Kortingsschema:
1 = € 20.09
12 = € 15.25


Aantal  DICOTEX GARDEN    500 MLErkenningsnummer: 9932G/B
Samenstelling: 70 g/l 2,4-D + 20 g/l dicamba + 70 g/l MCPA + 42 g/l mecoprop-p
SL (Met water mengbaar concentraat)
Voor: Amateurgebruik (zonder fytolicentie)


Dit product is een speciale samenstelling voor de onkruidbestrijding in gazons en grasvelden.

Het koninklijk besluit van 16 september 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en met als doel het verbod op een aantal herbiciden voor niet-professioneel gebruik werd op 26/09/2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voor selectieve herbiciden, die onder het verbod vallen, zal de verkoop vanaf 31/12/2018 verboden zijn, maar deze mogen nog gebruikt worden door particulieren tot 31/12/2019.


ONZE VOORRAAD IS OP


Aantal  EMINENT GARDEN    40 MLErkenningsnummer: 9978G/B
Samenstelling: 125 g/l tetraconazool 
ME (Micro Emulsie) 
Bestemd voor: Amateurgebruik  (zonder fytolicentie)
Tegen schimmelziekten in buxus en sierplanten.

Van toepassing voor:
- roest op peer
- taksterfte bij buxus
- witziekte op sierplanten
- volutella buxi 


€ 14.73Aantal  FLY FREE KIT    1 SETComplete kit voor de automatische verstuiving van insecticide op basis van natuurlijk pyrethrum. Deze kit is samengesteld uit een verstuiver, een MUSCAMATIC (9807B) spuitbus en 2 batterijen.
Zeer geschikt in horeca, privé, stallen en overal waar vliegenoverlast is.


€ 48.75Aantal  FOR-INSECT    300 MLErkenningsnummer: 9893G/B
Bestemd voor: Amateurgebruik
Samenstelling: 5 g/l acetamiprid
SL (Met water mengbaar concentraat)

For-insect is een systemisch insectenmiddel ter bestrijding van de meeste insecten op sierplanten.


€ 19.64Aantal  GELE LIJMVALLEN 10 STUKS

GELE LIJMVALLEN    10 STUKSGele, dikke en degelijke kartonnen kaarten die aan beide zijden zijn besmeerd met lijm.
U kunt ze op de voor u bestemde plaatsen ophangen om insecten te vangen.


€ 9.50Aantal  GENOXONE GARDEN    240 MLErkenningsnummer: 9950G/B
Samenstelling: 103,6 g/l triclopyr, 93 g/l 2,4 D 
EC (Emulgeerbaar concentraat) 
Bestemd voor: Amateurgebruik (zonder fytolicentie)

Krachtige onkruidbestrijder en struikgewasdoder.
Bestrijdt onder meer brandnetelspaardestaart, distels, bramen, struikgewas, enz. maar laat het gras ongemoeid.
Ook geschikt voor het afdoden van boomstronken.

Het koninklijk besluit van 16 september 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en met als doel het verbod op een aantal herbiciden voor niet-professioneel gebruik werd op 26/09/2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voor selectieve herbiciden, die onder het verbod vallen, zal de verkoop vanaf 31/12/2018 verboden zijn, maar deze mogen nog gebruikt worden door particulieren tot 31/12/2019.


ONZE VOORRAAD IS OP


Aantal  INSECTICIDE 10ME    250 MLErkenningsnummer: 9459G/B
Samenstelling: 10 g/l cypermethrin 
ME (Micro Emulsie) 
Bestemd voor: Amateurgebruik (zonder fytolicentie)

Totaal insecticide tegen (blad)luizen, rupsen en kevers op sierplanten en groenten.


€ 21.43Aantal  MOGETON MOS WG 5 x 45 GRAM

MOGETON MOS WG    5 x 45 GRAMErkenningsnummer: 9866G/B
Samenstelling: 4% quinoclamine
WP (Spuitpoeder)
Voor: Amateurgebruik (zonder fytolicentie)

Mosvedelger
Te gebruiken bij sierbomen en -heesters, gazons en grasvelden.


€ 23.66Aantal  MUSCAMATIC    250 MLErkenningsnummer: 9807B
Biocide
Samenstelling:  1.7 % natuurlijke pyrethrines en 14.1 % piperonyl butoxyde 
AE (Aerosol)

Insecticide op basis van natuurpyrethrum, spuitbus met doseerventiel.
Uiterst geschikt voor ruimtelijke toepassingen in horeca, voedingsindustrie en stallen. Zonder enige hinder voor mensen of huisdieren. Giftig voor vissen (aquaria!).
Eveneens ideaal om plaatselijk insecten (kakkerlakken, zilvervisjes, fruitvliegjes) uit hun schuilplaatsen te verdrijven ( o.a. voor- en na-controles)


€ 13.64Aantal  PANIC FREE GARDEN    300 MLErkenningsnummer: 10186G/B
Samenstelling: 360 g/l glyfosaat
SL (Met water mengbaar concentraat)
Bestemd voor: Amateurgebruik (zonder fytolicentie)

Voor het bestrijden van onkruiden, varens, tweezaadlobbige onkruiden(eenjarige en doorlevende), houtige planten en stronken.

Glyfosaat is een systemisch bladherbicide. Het product wordt getransporteerd in de volledige plant, in het bijzonder tot in de wortels, en zorgt voor de vernietiging van zowel bovengrondse als ondergrondse delen van de bespoten planten. Het werkt in op ontwikkelde planten en het wordt geabsorbeerd door de bladeren en groene stengels. Daarom moet overwaaien te allen tijde vermeden worden; in het bijzonder de bladeren, takken en onverhoute bast van planten die men wil houden niet raken. Het product werkt niet wanneer het wordt toegepast op de grond en het verhindert de kieming van zaden niet. Het is dus niet zinvol het product preventief toe te passen op een oppervlak zonder onkruiden.

Houd rekening met de veiligheidstermijn en houd 10 m afstand van oppervlaktewaters.

Het koninklijk besluit van 16 september 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en met als doel het verbod op een aantal herbiciden voor niet-professioneel gebruik werd op 26/09/2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Vanaf 06/10/2018 zijn de verkoop én het gebruik van Panic Free Garden (10186G/B) verboden voor professionele en niet-professionele gebruikers.


ERKENNING IS VERVALLEN; GEEN VERKOOP MEER


Aantal  PERMAS D 400 GRAM

PERMAS D    400 GRAMToelatingsnummer: 2683B
Samenstelling: 0,75% permethrin
Stuifpoeder
Klasse: Biocide

Uitsluitend toegelaten ter bestrijding van kruipende insecten (mieren) in woon- en verblijfsruimten, en ter bestrijding van wespennesten buitenshuis. Het product is geschikt voor plaatselijke toepassing. 

Indien u meerdere flacons afneemt geven wij een staffelkorting:
 *  vanaf 12 flacons is de prijs per flacon 11,53€ (excl. 12% BTW)  korting van 22%


€ 14.73


Kortingsschema:
1 = € 14.73
12 = € 11.53


Aantal  PYCHLOREX GARDEN 1 KILO

PYCHLOREX GARDEN    1 KILOErkenningsnummer: 10102G/B
Samenstelling: 5% chloorpyrifos
GR (Granulaat)
Bestemd voor: Amateurgebruik (zonder fytolicentie)

Insecticide erkend voor de bestrijding van rupsen, koolvlieg en bodeminsecten zoals emelten (langpootmuggen), ritnaalden (kniptor), aardrupsen, engerlingen (meikever) in prei en kolen.
Strooikorrel klaar voor gebruik.


Vrijwillige intrekking van de toelating van Pyclorex GARDEN
De toelating van het gewasbeschermingsmiddel PYCHLOREX GARDEN (10102G/B; 5% chloorpyrifos) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

Het bewaren en het op de markt brengen door de toelatingshouder is nog toegelaten tot 31/07/2018.
Het bewaren en het op de markt brengen door derden is nog toegelaten tot 31/01/2019.
Het gebruik is nog toegelaten tot 31/01/2020.


ONZE VOORRAAD IS OP


Aantal  STRONG    14 X 50 GRAMToelatingsnummer: 1302B
Samenstelling: 0,005% brodifacoum 
Biocide, Niet geklasseerd

Direct te gebruiken rodenticide dat zelfs resistente ratten en muizen doodt. 
Om binnen te gebruiken. 

Deze rodenticide zit verpakt in zakjes van 50 gram.
Op deze manier blijft de rodenticide lang vers en werkzaam; én kan het knaagdier het zakje desnoods meeslepen naar zijn hol.

Lees voor gebruik het volledige etiket!


€ 14.46Aantal  VESPA LOKVLOEISTOF    500 MLLokmiddel, op basis van natuurlijke bestanddelen, voor wespen en fruitvliegjes voor gebruik in wespenvallen.


€ 9.09Aantal  VESPA TRAP 1 STUK

VESPA TRAP    1 STUK€ 9.09Aantal