Zoeken

<< Vorige - Volgende >>


BAZOOKA 1 LITER


Artikelcode: 9592P/B-1LTRBAZOOKA  1 LITER
Erkenningsnummer: 9592P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 200 g/l imidacloprid
SL (Met water mengbaar concentraat)

Sterk systemisch insecticide te gebruiken:
- tussen appelbomen ter bestijding van bladluizen en bloesemkevers
- in teelten van aalbessen en kruisbessen
- in sierplanten tegen bladluizen, buxusbladvlo, dop- en schildluizen en beukenbladlus, witte vlieg (planten onder bescherming)

Gebruik en Toepassingen:
Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten ve beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.

Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op P. Pesimilis, T. Pyri en Ambliseius spp.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

De soorten en variëteiten van sierteelten die kunnen behandeld worden worden op het etiket onder de verantwoordelijkheid van de erkenningshouder vermeld.

Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product, of andere producten die werkzame stoffen bevatten van dezelfde chemische familie (neonicotinoïden), niet vaker gebruiken dan in totaal tweemaal per productiecyclus van het gewas (tweemaal per jaar voor meerjarige teelten).

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Vergelijkbare producten zijn Admire, Confidor 200 SL en Kohinor 200 SL

Lees voor gebruik het volledige etiket!
€ 139.00

Aantal