Zoeken

<< Vorige - Volgende >>


BAYTHROID EC 050 1 LITER


Artikelcode: 7433P/B-1LTRBAYTHROID EC 050  1 LITER
Erkenningsnummer: 7433P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 50 g/l cyfluthrin
EC (Emulgeerbaar Concentraat)

Insecticide te gebruiken in teelten van schorseneren (open lucht), komkommer, broccoli, bloemkool (witte en groene) (open lucht), spruitkool (open lucht), sluitkool (kabuiskool) (open lucht), veldsla (open lucht), andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (open lucht), tuinkers, slasoorten (open lucht), tarwe, gerst, rogge, haver, triticale, spelt, koolzaad (open lucht), sierplanten, lokbomen, omringende bomen, omverliggende bomen en stamhout.

Gebruik en Toepassingen:
Behandelde ruimten/teelten niet betreden alvorens de sproeistof volledig droog is. Herbetreding steeds uitvoeren met werkkledij en handschoenen. Vermijd blootstelling aan de huid. Was alle beschermende kleding na gebruik.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreiningt.
Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of in de buurt van in bloei staand onkruid.

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning. De erkennde dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding wordt toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Verwijderd houden van vorst.

Lees voor gebruik het volledige etiket!
€ 59.00

Aantal