Zoeken

<< Vorige - Volgende >>


AZ 500 500 ML


Artikelcode: 7573P/B-500MLAZ 500  500 ML
Erkenningsnummer: 7573P/B
Samenstelling: 500 g/l isoxaben
SC (Suspensie concentraat)
Bestemd voor: Beroepsgebruik

Herbicide te gebruiken in teelten van appelbomen, perenbomen, aardbeien, uien (open lucht), sjalot (open lucht), witloofwortelteelt, rabarber (open lucht), valeriaan (consumptie bladeren en/of stengels), wintertarwe, wintergerst, triticale en spelt, cichorei, grasland, gazons en grasvelden, graszaadteelt, sierbomen en -heesters, boomkwekerijgewassen, bol- en knolgewassen, rhizomen (sierplanten).
 
Gebruik en Toepassingen: 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebrui-ker, bijv. in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten).
Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Algemene opmerkingen:
• Graangewassen: de doeltreffendheid kan aanzienlijk verminderen in geval van een uitgesproken watertekort; in geval van mislukken van de teelt van het wintergraangewas kan hetzelfde seizoen op het met AZ 500 behandelde perceel slechts een teelt van graangewassen of grassen heringezaaid worden; het is aangeraden geen kruisbloemigen (koolgewassen, koolzaad) te telen onmiddellijk na een met AZ 500 behandeld wintergraaggewas.
• Werkingsspectrum: zeer gevoelig: kruiskruid, kamille, brandnetel, ereprijs, spurrie, poste-lein, dovenetel, akkerviooltje, duizendknopigen; gevoelig: muur, vetmuur; weinig gevoelig: basterdwederik, paardestaart

Lees voor gebruik altijd het volledige etiket!
€ 135.00

Aantal