Zoeken

Volgende >>


AGROXYL 10 LITER


Artikelcode: 9157P/B-10LTRAGROXYL  10 LITER
Erkenningsnummer: 9157P/B
Samenstelling: 750 g/l MCPA
SL (Met water mengbaar concentraat)
Bestemd voor: Beroepsgebruik

Herbicide erkend ter bestrijding van tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende).
Te gebruiken in teelten van fruitbomen en -struiken, tarwe, gerst, rogge, haver, triticale, spelt, vlas, sierbomen en -heesters, grasteelt, gras- en weiland, gazons en grasvelden.

Gebruik en Toepassingen:
De activiteit van het product wordt bevorderd door voor de fotosynthese gunstige weersomstandigheden (de hoogte van de temperatuur en de hoeveelheid licht).

Dit product bevat fytohormonen en moet afzonderlijk bewaard worden in een lokaal met een goede verluchting, daar de dampen van deze middelen in kunnen werken op andere stoffen, en zodoende schade veroorzaken aan de teelten.

Gelet op de grote gevoeligheid van sommige gewassen voor dit middel moet bijzondere aandacht besteed worden aan het vermijden van schade aan naburige teelten. Dit product mag daarom ook niet worden verneveld.

Het is bovendien aangeraden het spuittoestel na gebruik goed te spoelen met water.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Lees voor gebruik altijd het volledige etiket!
€ 155.00

Aantal