Zoeken

Handelsvoorwaarden


1.0. FBBI - FYTO BEDRIJF BELGIË INTERNATIONAAL
FBBI - Fyto Bedrijf België Internationaal is een onderdeel van
NAGELSBERG BVBA
BTW-nr 0667.515.297
E-mail: info@fbbi.be
Tel: 014 - 81 47 75
Telefoon vanuit het buitenland: 0032 - 14 - 814775

Adres van de maatschappelijke zetel:
Nagelsberg 34
2490 Balen


2.0. PRIVACY
FBBI respecteert uw privacy voor de volle 100% . Uw gegevens worden niet vrijgegeven aan derden.
Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, zal uw e-mail adres in onze database bewaard worden. Dit e-mailadres wordt enkel gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwigheden, acties, promoties, etc. Uw e-mail wordt niet gebruikt voor andere doeleinden. U kan op elk moment uw adresgegevens uit de lijst laten verwijderen.

 
3.0. VERKOOPSVOORWAARDEN
De algemene voorwaarden (punt 3.1. tot en met 3.8.) zijn van toepassing op alle transacties. Een bestelling plaatsen bij FBBI betekent dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.


3.1. AANBIEDINGEN EN PROMOTIES
Zijn steeds van tijdelijke duur en zolang de voorraad strekt. FBBI kan na afloop van de aanbieding of promotie niet langer garanderen de producten te kunnen leveren of de prijzen te kunnen aanhouden die van toepassing waren op de betreffende aanbieding of promotie. 


3.2. PRODUCT
De producten aangeboden op onze Webwinkel zijn ter goeder trouw beschreven. Bij opname van een nieuw product in ons gamma worden telkens foto's gemaakt van het betreffende product. Het is mogelijk dat de fabrikant op termijn kleine wijzigingen doorvoert (verpakking,...) of dat een andere leverancier een gelijkaardig product levert waarin detailverschillen zitten. FBBI tracht de foto's en beschrijvingen zo veel mogelijk up-to-date te houden, doch verschillen zijn mogelijk. De productomschrijvingen, afbeeldingen, foto's, gegevens of tekeningen gelden bij benadering. Geringe afwijkingen zijn mogelijk en toelaatbaar. De klant kan hieraan geen rechten ontlenen. 


3.3. VOORRAAD
FBBI heeft alle artikelen die worden aangeboden in de Webwinkel op voorraad (tenzij vermeld staat dat ze niet in voorraad zijn). Toch is het mogelijk dat naar aanleiding van grote bestellingen een product tijdelijk uit voorraad is. Wanneer dit het geval is, brengen wij u daarvan op de hoogte, zodat u in de mogelijkheid bent uw bestelling te annuleren. Wij zullen u dan ook informeren over de termijn wanneer het desbetreffende product terug op voorraad zal zijn. 


3.4. BETALINGEN
Wij aanvaarden contante betalingen en betalingen vooraf via bankoverschrijving. Bij een betaling vooraf worden uw bankgegevens niet via het internet getransfereerd, maar wij sturen u na de bestelling een bevestigings-email met daarin de betaal- en bankgegevens van de desbetreffende bestelling.
Wanneer u het verschuldigde totale factuurbedrag gestort heeft, met vermelding van het bestelnummer, wordt uw bestelling zo snel mogelijk afgehandeld. Indien wij uw betaling na 3 weken niet ontvangen hebben, wordt uw bestelling automatisch geannuleerd. Alle prijzen vernoemd in onze Webwinkel zijn exclusief BTW en exclusief administratie- en verzendkosten. Facturen worden met de levering meegestuurd. 


3.5. BESTELLINGEN
Bestellingen worden aanvaard via onze Webwinkel of per telefoon. 
Bestellingen worden enkel aanvaard indien ze bevestigd worden door FBBI, door middel van een orderbevestiging via e-mail. FBBI behoudt het recht om bestellingen te weigeren. 


3.6. LEVERING
Artikelen in voorraad worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 weken, geleverd. Wanneer bepaalde artikelen niet in voorraad zijn en de levering meer dan 3 weken op zich laat wachten, zullen wij u daarvan verwittigen. Bestrijdingsmiddelen kunnen, wegens de zeer strenge wetgeving niet meer naar het buitenland worden verzonden. In geen geval kan een klant een schadevergoeding eisen voor een bestelling die niet tijdig geleverd wordt.

Leveringen gebeuren via DPD Belgium of via de post. Indien u de bestelling niet ontvangt of wanneer de bestelling beschadigd is, dient u ons dit direkt, of uiterlijk binnen 10 werkdagen na de bevestiging van de bestelling, op de hoogte te brengen. Enkel dan zal FBBI uw klacht in behandeling nemen en u een nieuwe bestelling opsturen.

De Belgische wet op handelspraktijken geeft u het recht om een bestelling terug te sturen, binnen een periode van 7 dagen, nadat u de bestelling ontvangen heeft. In dit geval dienen de goederen ongeopend, ongebruikt en verpakt in de originele verpakking, teruggestuurd te worden naar FBBI - NAGELSBERG BVBA, Nagelsberg 34, 2490 Balen (België). Wij storten de aankoopsom terug na ontvangst en controle van de goederen. De verzendkosten voor het terugsturen en de verantwoordelijkheid voor de retourzending zijn ten laste van de klant. FBBI kan de geretourneerde artikelen weigeren op basis van het feit dat de goederen niet origineel verpakt zijn, de originele verpakking of de goederen door de klant beschadigd zijn, of de goederen gebruikt zijn. Zodra de termijn verstreken is, zal de koopwaar door de klant aanvaard geacht zijn en is terugname niet meer mogelijk. 


3.7. GARANTIE
Garantie wordt door ons enkel gegeven wanneer die garantie ook verstrekt wordt door onze toeleveranciers en/of de fabrikant. De garantievoorwaarden worden dan ook bepaald door de toeleveranciers en/of de fabrikant.


3.8. AANSPRAKELIJKHEID
Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de door FBBI aangeleverde producten. In geen geval zal FBBI aansprakelijk zijn voor ongevallen, ongelukken, lichamelijke of materiële schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de door FBBI aangeleverde producten aan de klant of aan derden. FBBI is niet aansprakelijk en zal tengevolge ook nooit in gebreke gesteld kunnen worden. Wij zullen dus ook niet verplicht zijn tot betaling van schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook. Gelieve het etiket van het product goed te lezen en de goederen dan ook op een verantwoordelijke manier te gebruiken.


3.9. TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen tussen ons en onze klanten is de rechtbank van Turnhout bevoegd, tenzij door de wet een andere rechtbank wordt aangewezen.