Zoeken

<< Vorige - Volgende >>


MCPP DUPLOSAN KV-P 10 LITER


Artikelcode: 7615P/B-10LTRMCPP DUPLOSAN KV-P  10 LITER
Erkenningsnummer: 7615P/B
Samenstelling: 600 g/l Mecoprop-P
SL (Met water mengbaar concentraat)
Bestemd voor: Beroepsgebruik

Ter bestrijding van tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende).
Te gebruiken in de volgende teelten: gerst, haver, spelt, tarwe, grasland, weiland, grasvelden en gazons.

Gebruik en Toepassingen:
Product is bestemd voor beroepsgebruik.

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
Gelet op de grote gevoeligheid van sommige gewassen voor dit middel moet bijzondere aandacht besteed worden aan het vermijden van schade aan naburige teelten.

Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op Poecilus cupreus, Aleochara bilineata, Aphidius rhopalosiphi en Typhlodromus pyri.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Het is aangeraden het spuittoestel na gebruik goed te spoelen met water.

Lees voor het gebruik altijd het volledige etiket!
€ 195.00

Aantal