Zoeken

<< Vorige - Volgende >>


DICOTEX 5 LITER


Artikelcode: 5362P/B-5LTRDICOTEX  5 LITER
Erkenningsnummer: 5362P/B
Voor: Beroepsgebruik 
Samenstelling: 70 g/l 2,4-D + 20 g/l dicamba + 70 g/l MCPA + 42 g/l mecoprop-p 
SL (Met water mengbaar concentraat) 

Speciale samenstelling voor de onkruidbestrijding in gazons en grasvelden.

Dicotex bestrijdt de meeste breedbladige onkruiden in gazons en/of grasvelden. Bijv.: klaver, zuring, muur,boterbloem, varkensgras, knoopkruid, distels, pinksterbloem, biggenkuid, koren-bloem, paardebloem, munt, paardenstaart, madeliefje, koekoeksbloem, ratelaar, margriet, leeuwentand, kruiskruid, herfststijloos, wilde peen, weegbree, hoornbloem, veelknopigen, enz....

Dicotex kan tijdens het hele actieve groeiseizoen van de onkruiden toegepast worden (eind april tot einde september). Toch zijn enkele onkruiden zoals boterbloem, herfststijloos, zuring en ratelaar gevoeliger in het voorjaar. Andere, zoals margriet, pinksterbloem, koekoeksbloem en wilde peen zijn gevoeliger in het najaar.

Gebruik en toepassingen:
Om de doorlevende tweezaadlobbigen te bestrijden, moet u voldoende ontwikkelde planten behandelen. Schade aan naburige gewassen vermijden. Daarom mag dit product niet verneveld worden.
Het gebruik van dit product op weilanden wordt afgeraden gezien zijn werking tegen vlinderbloemigen (klaver).

De activiteit wordt bevorderd door voor de fotosynthese gunstige weersomstandigheden (temperatuur en licht). 

Dosis: 100 ml per 100 m²
Wachttijd: na één week volgend op de bespuiting het gras laten begrazen of oogsten.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Het is aangeraden het spuittoestel grondig te spoelen met een gepast product.

Dit product moet afzonderlijk bewaard worden in een lokaal met een goede verluchting, daar de dampen van de fytohormonen in kunnen werken op andere stoffen, en zodoende schade veroorzaken aan de teelten.

Dit product bevat 2,4D.Kan een allergische reactie veroorzaken.

Lees voor gebruik altijd het volledige etiket!
€ 95.00

Aantal