Zoeken

Acaricide (o.a. spintmijten)

<< Vorige - Volgende >>


FLORAMITE 240SC 1 LITER


Artikelcode: 9462P/B-1LTRFLORAMITE 240SC  1 LITER
Erkenningsnummer: 9462P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 240 g/l bifenazaat
SC (Suspensie Concentraat)

Floramite is een seleftief acaricide erkend voor de bestrijding van rode spin en bonespintmijt. Het is een contactmiddel en heeft een “knockdown” effect na toepassing, gevolgd door een lange residuele werking. Het product heeft weinig nadelige effecten op natuurlijke vijanden en is daarom geschikt voor gebruik in geïntegreerde teeltsystemen.

Floramite is alles-in-één: Het doodt de volwassen spintmijten én de eitjes én de larven.

Gebruik en Toepassingen:
Een behandeling uitvoeren zodra spintmijten worden waargenomen. Maximaal 1 toepassing.
Het product toepassen met voldoende water om een optimale bevochtiging te bereiken van zowel de bovenkant als de onderkant van de bladeren.

Zorg ervoor dat u met het product, of zijn verpakking, geen water verontreinigd.
Was alle beschermende kledij na gebruik.
Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond het oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

De resistentieletter voor de werkzame stof van dit product is H.
Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product of andere producten die werkzame stoffen met eenzelfde resistentieletter bevatten, niet vaker gebruiken dan in totaal éénmaal per productiecyclus van het gewas (éénmaal per jaar voor meerjarige teelten).

Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op Chrysoperla carnea, Orius laevigatus, Aphidius rhopalosipi, Poecilus cupreus en Encarsia formosa. Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op Typhlodromus pyri bij gebruik in open lucht.
De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassingen van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten

Lees voor gebruik het volledige etiket!
€ 595.00

Aantal